Biologinio grįžtamojo ryšio matavimo ir analizės technologijų centras asmens ir visuomenės sveikatai stiprinti

Projekto tikslas – išvystyti turimas inovatyvių sprendimų koncepcijas biologinio grįžtamojo ryšio matavimui ir analizei, siekiant pasiūlyti komercinimui paruoštus sprendimus savarankiškam sveikatos būsenos eigos stebėjimui ir priemonių tinkamam efektyviam taikymui, nuolatiniam sveikatos būsenos / būklės stebėjimui ir kiekybiniam įvertinimui nuotoliniu būdu. Projekto rėmuose partnerių bendradarbiavimas bus skirtas kurti, tirti ir tobulinti biologiniu grįžtamuoju ryšiu pagrįstas asistentines technologijas su tikslu perkelti reabilitacijos ir fizinės terapijos strategijas iš mokslinės laboratorijos į klinikinę praktiką ir galiausiai į asmens namus.

Projekto rezultatai:

Projekte ketinama sukurti tris biologinio grįžtamojo ryšio matavimo ir vertinimo su ekspertine sistema prototipus, specializuojant juos organizmo atsistatymo funkcijų (pvz. potrauminės ar poinsultinės reabilitacijos) efektyvumui stebėti ir kiekybiškai vertinti medicinos profilio vartotojui (stacionari sistema), pritaikoma individualiems vartotojų poreikiams ir gebanti atpažinti, įvertinti be informuoti vartotoją apie pavojingas užregistruotas biologinių parametrų vertes (mobili sistema) ir nuotoliniu būdu, realiu laiku veikianti biologinio grįžtamojo ryšio matavimo ir vertinimo sistema skirta rizikos grupėje esantiems asmenims, ar tiems kuriems reikalingas ilgalaikis būklės stebėjimas, siekiant įvertinti organizmo kompensacines ir adaptacines reakcijas per ilgesnį laiką.

Projekto koordinatorius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Metai 2020–2022
Projekto vadovai
Rytis Maskeliūnas
Tyrėjai